Inicio Empresa Serveis Metodologia Garanties Contacte
Inicio Inicio Mail Disseny web Akanweb
 
 

Bitxos.net - PREVENPLAG S.L. es troba  inscrita  al  Registre  Oficial  d’ Establiments  i  Serveis  Plaguicides  (ROESP)  amb el  nº  0041CAT-SGi i inscrita  al  Registre  Oficial  d’Establiments  i  Serveis  Plaguicides  per  Tractaments a Tercers per a la  prevenció  i  control  de  la   Legionel.losi   amb  el  nº  5093CAT-LgGi.

El  personal  que  realitza les aplicacions es troba en possessió del carnet  d’aplicació DDD otorgat pel Departament  de  Sanitat  de  la  Generalitat  de  Catalunya.

Tots els productes que utilitzem es troben registrats i autoritzats pel Ministeri  de  Sanitat i Consum.

Garantim l’eficàcia dels tractaments mentre hi hagi vigència de contracte.  

Això és possible gràcies  al  nostre sistema de treball, doncs, en la majoria de  situacions, els plans d’actuació que es preveuen, tenen durada i seguiment d’un  any i amb aquest termini es garanteix la total erradicació de la plaga.

És primordial seguir les instruccions dels tractaments, no manipular esquers i  respectar els terminis  de seguretat  establerts pels nostres tècnics, ja que en cas  contrari  aquesta  empresa   hauria  de  declinar  qualsevol  responsabilitat.

Entrega i actualització de l'“Arxiu Documental del Programa de Control de  Plagues” historial  de  prevenció  que  ha  de  tenir,   segons  normativa,   qualsevol   empresa  en  situació  de  risc.  

Ens comprometem a cobrir les urgències en 24 hores, que en el cas de clients amb  contracte, seran gratuïtes.
 
empresa | serveis: sanitat ambiental - desinfeccions - desratitzacions - desinsectacions - control de plagues | metodologia | garanties | contacte
Mail Disseny web Akanweb Mail Disseny web Akanweb