> 

Garanties

Bitxos.net - PREVENPLAG S.L. es troba inscrita al Registre Oficial d’ Establiments i Serveis Plaguicides (ROESP) amb el nº 0041CAT-SGi i inscrita al Registre Oficial d’Establiments i Serveis Plaguicides per Tractaments a Tercers per a la prevenció i control de la Legionel.losi amb el nº 5093CAT-LgGi.
El personal que realitza les aplicacions es troba en possessió del carnet d’aplicació DDD atorgat pel Departament de Sanitat de la Generalitat de Catalunya així com de la Acreditació Professional N1 i/o N2, i TP8 per protectors de la fusta, segons el RD 830/2010.
Tots els productes que utilitzem es troben registrats i autoritzats pel Ministeri de Sanitat i Consum.
Garantim l’eficàcia dels tractaments mentre hi hagi vigència de contracte.
Això és possible gràcies al nostre sistema de treball, doncs, en la majoria de situacions, els plans d’actuació que es preveuen, tenen durada i seguiment d’un any i amb aquest termini es garanteix la total erradicació de la plaga.
És primordial seguir les instruccions dels tractaments, no manipular esquers i respectar els terminis de seguretat establerts pels nostres tècnics, ja que en cas contrari aquesta empresa hauria de declinar qualsevol responsabilitat.
Entrega i actualització de l'“Arxiu Documental del Programa de Control de Plagues” historial de prevenció que ha de tenir, segons normativa, qualsevol empresa en situació de risc.
Ens comprometem a cobrir les urgències en 24 hores, que en el cas de clients amb contracte, seran gratuïtes.

Empreses

Visita els nostres

Serveis

Particulars

Visita els nostres

Serveis

Administració

Visita els nostres

Serveis

Informació de contacte

c/ Cort Reial, 18 (principal B) 17004 GIRONA

info@bitxos.net

  • 609 894 645

  • 972 425 066


  • Control de plagues Girona - Desinfecció Girona - Eliminació de termites Girona - Fumigació