> 

CONCEPTE DE PLAGA

Abundància excessiva de determinats organismes vius que provoquen efectes negatius a la vida de l’home. Insectes, rosegadors, fongs o altres tipus d’organismes que es troben en una proporció o densitat que poden arribar a perjudicar o a constituir una amenaça per l’home o pel seu benestar. Factors que la desencadenen: Una plaga pot desenvolupar-se per factors ambientals favorables ( de llum, temperatura, humitat...), per gran disponibilitat d’aliments o per manca de salut o higiene.

MÈTODES DE CONTROL

1. PASSIUS o PREVENTIUS
Prevenen l’accés i/o desenvolupament d’una plaga a edificacions. Es prevenen modificant les condicions:
  • Ambientals: Temperatura, humitat...
  • Estructurals: Mitjançant teles mosquiteres, segellament de forats o escletxes, control sobre portes i finestres...
  • Higiene: Neteja de tota resta orgànica sòlida o líquida, retirada d'escombraries, manteniment de l’ordre...
2. ACTIUS
Actúen directament sobre la plaga o l’entorn més immediat, aconseguint eliminar un determinat nombre d’ individus. Poden ser:
  • Mecànics: Trampes, ceps, adhesius, caixes...
  • Físics: Temperatura, llums ultraviolats...
  • Control Biològic: Patògens o depredadors.
  • Plaguicídes químics: Biorracionals o els químics tradicionals.

TÈCNIQUES D’APLICACIÓ

Polvorització, Fumigació, Injecció, Pinzellat, Espolvoreig, dispersió de grànuls, Col.locació d’esquers.

PROCEDIMENT DE TREBALL

1. INSPECCIÓ, SEGUIMENT i VIGILÀNCIA
Adequem el programa a la situació concreta del lloc a tractar, els seus ocupants i fem un reconeixement exhaustiu del tipus de plaga, distribució i densitat, avaluant la seva incidència. L’estudi es realitza amb cooperació directa amb el client, coneixedor del seu establiment.
2. INTEGRACIÓ DE TOTES LES ESTRATÈGIES POSSIBLES DE CONTROL
Prioritzant les Actuacions Preventives considerant els treballs de neteja i del medi on es desenvolupa, que són les que garantiran el control de la plaga a llarg termini. Prioritzant les actuacions menys agresives i/o tòxiques. Minimitzant l’ús de plaguicides químics segons necessitats escollint el més selectiu, i mesurar la tècnica més idonea segons si ha contacte o accés d’usuaris.
3. AVALUACIÓ CONTINUADA
Proposició i seguiment del pla proposat pels nostres tècnics juntament amb el responsable per part del client segons la incidència. Cal recordar que només cal mantenir-la per sota del llindar de tolerància. Prevenció de noves plagues.
4. INVOLUCRAR EL PERSONAL
Involucrar el personal implicat amb el problema, per garantir major eficàcia global. DOCUMENTACIÓ Segons normativa, el client ha de tenir registrat un ARXIU DOCUMENTAL DEL PROGRAMA DE CONTROL DE PLAGUES. Aquest s’ha d’actualitzar i conservar, mínim durant els següents cinc anys. Aquest arxiu inclou: Informe Inicial (Diagnosi Prèvia), Pla d’actuació (Protocols), Formularis d’inspecció i fulls de seguiment, Fulls d´incidències.

Empreses

Visita els nostres

Serveis

Particulars

Visita els nostres

Serveis

Administració

Visita els nostres

Serveis

Informació de contacte

c/ Cort Reial, 18 (principal B) 17004 GIRONA

info@bitxos.net

  • 609 894 645

  • 972 425 066


  • Control de plagues Girona - Desinfecció Girona - Eliminació de termites Girona - Fumigació