>   > 

Desinfecció de Covid 19

Davant la urgència creada per el Covid 19, l’empresa de Salut Ambiental Bitxos.net actua en la necessària neteja i desinfecció en establiments i locals de concurrència humana. Atès que s’ha observat que la supervivència dels coronavirus humans en les superfícies pot ser molt variable (d’entre 2 hores i 9 dies), és recomanable que s’intensifiquin els procediments de neteja i desinfecció habituals que es duen a terme en locals i establiments (oficines, indústries, dependències municipals i d’altres administracions, etc). Aquestes actuacions de neteja i desinfecció hauran d’incidir especialment en tots aquells elements o zones que poden tenir més contacte amb les mans i ser realitzades per empreses i personal qualificat. La neteja dels espais és fonamental i sempre s’ha de fer de forma prèvia a les actuacions de desinfecció. Permet eliminar la brutícia i la matèria orgànica de les superfícies i, si no és eliminada, pot interferir amb els desinfectants i minimitzar-ne la seva eficàcia.

Els desinfectants, en canvi, destrueixen o inactiven els microorganismes. Per a la neteja es poden usar els detergents tensioactius que s’utilitzen habitualment en el local, que s’hauran d’aplicar en la concentració i condicions d’ús que indiqui l’etiqueta de cada producte. La periodicitat de la neteja i la desinfecció es determinarà en funció del trànsit i l’ocupació del local o l’àrea. També cal tenir en compte el tipus d’activitat que es porta a terme a l’establiment o àrea a desinfectar i adaptar aquest protocol en funció d’aquestes circumstàncies. Cal assegurar-se que els locals i les diferents dependències estiguin ben ventilades. 

Podeu veure més informació dels serveis de desinfecció aquí.Empreses

Visita els nostres

Serveis

Particulars

Visita els nostres

Serveis

Administració

Visita els nostres

Serveis

Informació de contacte

c/ Cort Reial, 18 (principal B) 17004 GIRONA

info@bitxos.net

  • 609 894 645

  • 972 425 066


  • Control de plagues Girona - Desinfecció Girona - Eliminació de termites Girona - Fumigació