>   > 

Tractaments de fusta

Tractaments contra insectes xilòfags, i els més habituals són termites i corcs. Tots els casos són específics i segons el grau d’infectació, s’apliquen tractaments preventius o curatius. Els primers són tan necessàris com els segons, ja que tota la fusta, per resistent que sigui, pot veure’s afectada i malgrat que els efectes al principi són quasi indetectables, acaben posant en perill les estructures de pilars i bigues, i generen un risc pels usuaris i unes despeses econòmiques molt importants. Aquests tractaments actuen com a inhibidors de la quitina dels xilòfags, i tenen l’objectiu d’evitar que la fusta sigui infectada, i en el cas d’existir plaga, que en la mesura del possible aquesta recuperi la seva vitalitat, i primordialment, que no es torni a infectar. Per aquest motiu i per l’efectivitat dels nostres tractaments, aquests serveis tenen una garantia de 10 anys. Les mesures que s’apliquen segons els casos són barreres químiques, realitzant perforacions perimetrals a l’edifici (terra i pareds) i s’hi introdueix producte biocida que actua com a barrera per impedir l’entrada dels insectes. Tractaments d’injecció, d’introducció de biocida a pressió a les bigues i pilars i aplicacions de pintat a la fusta.
Eliminació de termites i tractament de fusta
Eliminació de carcoma

Tractament DE FUSTA AMB fred

Disposem d’un túnel de fred per a tractaments de tot tipus de fusta, bé siguin mobles amb qualsevol acabat (envernissat, lacat,…) o bé altres elements (pianos, quadres…) així com fusta estructural. Aquest tractament consisteix en sotmetre la fusta a nivells molt baixos de temperatura i humitat durant un espai de temps, penetrant així als punts més innaccessibles de la fusta on s’amaguen els insectes. Conservant aquestes temperatures i condicions durant un període determinat de temps, s’aconsegueix eliminar tota forma de vida, incloent els ous i larves dels xilòfags.
Eliminació de termites i tractament de fusta
Eliminació de carcoma

Empreses

Visita els nostres

Serveis

Particulars

Visita els nostres

Serveis

Administració

Visita els nostres

Serveis

Informació de contacte

c/ Cort Reial, 18 (principal B) 17004 GIRONA

info@bitxos.net

  • 609 894 645

  • 972 425 066


  • Control de plagues Girona - Desinfecció Girona - Eliminació de termites Girona - Fumigació