Control de plagues a Girona

Sanitat ambiental · Desinfeccions · Desratitzacions · Desinsectacions · Control de plagues

Control de plagues a Girona

Sanitat ambiental · Desinfeccions · Desratitzacions · Desinsectacions · Control de plagues

Desinfecció

Tècnica de destrucció de microrganismes patògens, principalment bacteris, fongs i virus, responsables directes de les infeccions, bé alimentàries o bé personals...


Desinsectació

Conjunt de tècniques per a prevenir i controlar tot tipus d’insectes, tant arrossegants (paneroles, escarabats, formigues, arnes,..) com voladors ...


Desratització

Conjunt de mesures per evitar o erradicar la presència de rosegadors a les instal.lacions que poden provocar pèrdues importants a les empreses...


Control d'aus

Control i seguiment de les colònies d’aus (coloms, estornells, gavines,…) que poden arribar a ser tan molestes als nuclis urbans com en zones de tractament de gra...


Tractaments de fusta

Tractaments contra insectes xilòfags, i els més habituals són termites i corcs. Tots els casos són específics i segons el grau d’infectació, s’apliquen tractaments,...


Legionel·losi

Control i tractament del bacteri de la legionel.la a les instal.lacions on s’acumula aigua calenta sanitària, per tal que no superi els llindars de tolerància...


Sobre nosaltres

Bitxos.net som una empresa consolidada, situada a Girona, especialitzada en el control de plagues, a fi d’oferir un seriós servei professional i cobertura específica i personalitzada als nostres clients.
Això ho assolim gràcies a les nostres actuacions en l’àmbit preventiu, el posterior control i tractament de les plagues que els afecten.
Som conscients que un problema de plagues arriba a ser la preocupació primordial per l’afectat degut al cost econòmic i el deteriorament de l’imatge, que pot repercutir directament en la seva empresa.
Establim contacte permanent amb el client fins a l’eliminació del seu problema.
Bitxos.net basa els seus serveis en el concepte de Lluita Integrada, estratègia de control capaç de mantenir les espècies nocives, per sota del llindar de tolerància (la densitat d’organismes tal que provoquin pèrdues econòmiques o tinguin implicacions sanitàries o ambientals pels clients).
Segons l’ OMS, és el millor mètode actual per interpretar el control de plagues, relegant a un segon terme l’utilització de productes químics que afecten directament als clients i al medi ambient, i prioritzant mètodes menys costosos i més senzills.
Els nostres serveis van dirigits a àmbits tan diversos com:
  • INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA: Elaboració, Transport, Emmagatzematge ...
  • HOSTELERIA: Hotels, Restaurants, Bars, Càmpings ...
  • SANITARIS: Hospitals, Residèncie ...
  • AJUNTAMENTS
  • INSTAL.LACIONS ESPORTIVES: Gimnasos, Piscines ...
  • PARTICULARS I COMUNITATS ...


Empreses

Visita els nostres

Serveis

Particulars

Visita els nostres

Serveis

Administració

Visita els nostres

Serveis

Informació de contacte

c/ Cort Reial, 18 (principal B) 17004 GIRONA

info@bitxos.net

  • 609 894 645

  • 972 425 066


  • Control de plagues Girona - Desinfecció Girona - Eliminació de termites Girona - Fumigació